LICENTIE & DISTRIBUTIE OVEREENKOMST

  Nationale Artiesten Parade
  gevestigd: Konijnenberg 133 te Breda,
  en:


  zijn overeengekomen dat de audio- en video opnames met de titel:

  als volgt zal worden geëxploiteerd.

  NAP zal de exclusieve licentie- en distributierechten van eerder vernoemde geluidsopnamen en muziekstukken verwerven voor de periode van 36 maanden.
  Artiest stelt de geluidsopnamen – om niet – ter beschikking aan NAP. De geluidsopnamen en de auteursrechten van de zich daarop bevindende muziekstukken blijven te allen tijde eigendom van de artiest.
  De artiest vrijwaart NAP uitdrukkelijk tegen alle aanspraken welke derden tegen NAP zullen (doen) instellen betreffende eventuele inbreuken op rechten van derden.
  De artiest zal zelf de muziek en bijbehorende video opnames aanleveren. Artiest krijgt van Nap 50% van de inkomsten van alle digitale platformen uitgekeerd op basis van de ontvangsten van de streaming. Opbrengsten zullen per kwartaal of per maand vergoedt worden aan de hand van het statement dat door NAP zal worden verstrekt en worden overgemaakt op het door artiest verstrekte rekeningnummer.

  Deze overeenkomst treedt in werking direct na de release.
  Op deze overeenkomst zal bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing zijn.

  Door te onderteken met naam en datum gaat u akkoord met bovenstaande licentieovereenkomst.
  Deze overeenkomst treed in werking direct na de release van het product.